Žena – symbol čistoty

13.10.2015 21:46
     Nehodlám vám radit jak očistit tělo od nánosů špíny, které se na vás usadí v průběhu celého dne. Mne spíše zajímá ta nečistota, která se usazuje v duši každé ženy už jen proto, že se ona neumí vyrovnat se svým ženstvím. V mládí jsem často srovnávala životy žen a mužů....

Chtějte pochopit smysl života...

02.07.2015 18:56
Chtějte se navrátit tam, odkud jste vzešli. To je vaše pravá podstata. Můžete během vývoje poklesnout i níž, můžete vystoupat i výš k andělům, dokud se však nevrátíte zpět do Jednoty, ze které jste vzešli, čili k Bohu, nejste vůbec nic...          Kliknutím na...

Radost je váš cíl (ukázka z připravované přednášky)

16.03.2015 16:55
Dá se říci, že je to nepsaná povinnost jak prožít svůj život. Mluvím však o vašem stavu vnitřním, ne že si budete stále radost dělat hmotnými věcmi. Co vám brání v radosti je vaše touha, lpění, iluze, ego čili nízký stav vědomí. Nedělejte ze života frašku, ale zkuste ho brát s humorem....

Zásady šťastného života

22.01.2015 15:34
Zásady šťastného života - článek pro vaší inspiraci

Nebe a peklo v nás

02.09.2014 00:00
Nebe a peklo jsou dvě složky každého z nás, které člověk v sobě spojí až v momentě osvícení. Z nebe jste všichni sestoupili na Zem, kde jste si vytvořili peklo díky vlastní nevědomosti. Je to pro zatím vaše volba, protože nic lepšího, než prožíváte, jste tady nepoznali. Nikdo se...

Nemoc - jako dar od Boha

10.07.2014 21:32

Tisíc podob LÁSKY

17.02.2014 22:33
Stále více si poslední dobou všímávám, že některé ženy a dívky při začínajícím vztahu stále řeší svého partnera místo toho, aby řešily samy sebe. Upnou se na to nově vznikající, čemu začnou říkat vztah, čímž to už v zárodku zadusí svou přehnanou pozorností. Většinou v této fázi o žádný...

Nutnost změny v životě - Sváteční zamyšlení v době vánoční

09.12.2013 22:15
Nutnost změny v životě Sváteční zamyšlení v době vánoční   Každý člověk má svou osobnost čili charakter. Jako bytost duchovní má také svobodu k tomu, jak se svým charakterem naloží. Musí však překročit vlastní stín, aby se trvale mohl spojit se svou podstatou čili Bohem. Musí...

Moudrosti pro každý den

01.10.2013 21:56
Moudrosti pro každý den     Musíte se naučit vnímat svět srdcem, abyste tady byli něco platní.       Uvědomte si, že mlčet je někdy stejně špatné, jako lhát.       Každou chybu, které jste se dopustili, můžete s pomocí Boží...

Změna myšlení

24.10.2013 21:55
Změna myšlení (ze křtu knihy)    Jste ovlivněni mylným postojem k životu, který není váš, a přesto jste v něj skálopevně uvěřili. Vše, o čem léta píšu a přednáším, je zatím určeno jen pro malou hrstku vás, kterým nestačí jen vědět, ale mají sílu a odvahu proměnit ve skutek to,...

Zamyšlení nad smyslem Života

24.10.2013 21:52
Zamyšlení nad smyslem Života    Cesta k tajemství Života je otevřena pro všechny. Přišel čas naplnit původní záměr pro záchranu celého lidstva a planety Země. Jsme dokonalé bytosti, které mohou vést krásný a smysluplný život tam, kde právě teď jsme. Přestaňte chtět vidět jenom to, co...

Přijetí vlastní smrtelnosti

24.10.2013 21:50
Přijetí vlastní smrtelnosti - ukázka z připravované knihy "HRA NA ŽIVOT A NA SMRT" Málo lidí dosáhne takové úrovně bytí, aby bylo schopno vnímat život jako jeden ze zázraků tady na Zemi. Ve shonu každodenního života si málokdo uvědomí mimořádnost samotné lidské existence, ze které by skoro...

Přirozené je být zdravý

24.10.2013 21:44
Přirozené je být zdravý Téměř každou nemoc lze vyléčit, když člověk pozná její příčinu. Poznat a odstranit příčinu, která tkví v mysli člověka, znamená se uzdravit. Pak již nepotřebujete žádné chemické látky s vedlejšími účinky, kterým se říká léky, ani nebude nutné, abyste se podřídili...

Prostor pro sebepoznání

24.10.2013 21:43
Prostor pro sebepoznání Poznat sebe sama nemusí být pro každého příjemnou záležitostí. Mluvím o odvrácené straně sebe sama, kterou nazýváme stínem. Vaše ego je natolik rafinované, že vám dokáže předstírat, jak jste úžasně duchovní, jak vysoké jsou vaše ideály, jak jdete cestou světla a přitom místo...