Knihy

Pozvání na cestu

„Cvičte se ve vnímání všeho, co k vám přichází, protože změna vašeho osobního postoje k tomuto dění zcela změní váš život. Až začnete takto nově vnímat svět a lidi v něm, konečně najdete cestu ke své duši, která se zatím nachází ve stavu určitého druhu spánku čili je neprobuzená. Převýchova sebe i...

Mysterium smrti

Nová kniha Heleny Zelenkové od dubna 2018! Pro naši kulturu nadešel vhodný čas, aby smrt znovu zaujala své ztracené místo v našem životě a navrátila životu jeho hloubku. Jde o posvátný princip, který z člověka dělá lidskou bytost a jeho pozemskému počíná- ní vrací kvalitu, jež ho vědomě spojuje s...

Zrození - Škola života

Cvičte se ve vnímání všeho, co k vám přichází, protože změna vašeho osobního postoje k tomuto dění zcela změní váš život. Až začnete takto nově vnímat svět a lidi v něm, konečně najdete cestu ke své duši, která se zatím nachází ve stavu určitého druhu spánku čili je neprobuzená....

Hra na Život a na Smrt

Život a smrt nelze oddělit. Přijímáním života ve všech aspektech poznáváme smrt a pomíjivost všeho stvořeného. Přijetím pomíjivosti a smrti ve vší úctě má člověk šanci poznat krásu a dokonalost života, který je již za iluzí tohoto lidského světa. Člověk tak může hrát tuto posvátnou „hru na...

Láska k Moudrosti

Den křtu knihy 28. listopad vyhlášen svátkem Lásky a Moudrosti   „Nejdůležitější ze všeho – přijmout na sebe zodpovědnost za svou nemoc a změnit vztah k ní. Uvědomit si, že vás nemocí nikdo netrestá, takže za vznik onemocnění nikdo nenese vinu, ani vy jste se ničím neprovinili. Nemoc je...

Mapy mého života

V roce 2001 vydalo nakladatelství Ježek knihu Heleny Zelenkové Mapy mého života. Jedná se o autentickou výpověď životních zkušeností, které přiměly autorku změnit pohled na svůj vlastní život a realitu tohoto světa.    Kniha je k dostání objednávkou e-mailem na těchto stránkách.