Knihy

Mysterium smrti

Nová kniha Heleny Zelenkové od dubna 2018! Pro naši kulturu nadešel vhodný čas, aby smrt znovu zaujala své ztracené místo v našem životě a navrátila životu jeho hloubku. Jde o posvátný princip, který z člověka dělá lidskou bytost a jeho pozemskému počíná- ní vrací kvalitu, jež ho vědomě spojuje s...

Zrození - Škola života

Cvičte se ve vnímání všeho, co k vám přichází, protože změna vašeho osobního postoje k tomuto dění zcela změní váš život. Až začnete takto nově vnímat svět a lidi v něm, konečně najdete cestu ke své duši, která se zatím nachází ve stavu určitého druhu spánku čili je neprobuzená....

Hra na Život a na Smrt

Život a smrt nelze oddělit. Přijímáním života ve všech aspektech poznáváme smrt a pomíjivost všeho stvořeného. Přijetím pomíjivosti a smrti ve vší úctě má člověk šanci poznat krásu a dokonalost života, který je již za iluzí tohoto lidského světa. Člověk tak může hrát tuto posvátnou „hru na...

Láska k Moudrosti

Den křtu knihy 28. listopad vyhlášen svátkem Lásky a Moudrosti   „Nejdůležitější ze všeho – přijmout na sebe zodpovědnost za svou nemoc a změnit vztah k ní. Uvědomit si, že vás nemocí nikdo netrestá, takže za vznik onemocnění nikdo nenese vinu, ani vy jste se ničím neprovinili. Nemoc je...

Mapy mého života

V roce 2001 vydalo nakladatelství Ježek knihu Heleny Zelenkové Mapy mého života. Jedná se o autentickou výpověď životních zkušeností, které přiměly autorku změnit pohled na svůj vlastní život a realitu tohoto světa.    Kniha je k dostání objednávkou e-mailem na těchto stránkách.