Změna myšlení

24.10.2013 21:55

Změna myšlení (ze křtu knihy)

   Jste ovlivněni mylným postojem k životu, který není váš, a přesto jste v něj skálopevně uvěřili. Vše, o čem léta píšu a přednáším, je zatím určeno jen pro malou hrstku vás, kterým nestačí jen vědět, ale mají sílu a odvahu proměnit ve skutek to, co cítí ve svém srdci.

   Mnoho lidí dnes už hledá, ale zdaleka ne všichni na správném místě. Jednoduchá cesta ke štěstí se jich vůbec netýká pro složitost jejich myšlení. Ze slov se lidé ponaučit neumí, proto musí zažívat na vlastní kůži nemoci a další traumata, která je mají dovést k tomu, aby poznali, že sešli z cesty.

   Chybných cest je nekonečné množství. Správná cesta je jen jedna a tou musí být cesta vašeho srdce. V současné době se vám bude jevit jako velmi obtížná, protože jste zbloudili. Vypadá to tak, jako byste snad ani nechtěli vidět důsledky svého jednání. Často slýchám, že svobodní lidé mohou dělat, co sami chtějí. V tom je právě ten háček. Svobodní nejste, svobodu jen předstíráte. Následky lidské destrukce pozorujeme všichni na planetě Zemi.

   Dříve, než se vymaníte ze sevření svého strachu, který z vás dělá lidi nesvobodné, a budete schopni vstoupit zpět do Lásky, bylo by pro vás dobré přijmout do Života určitá pravidla a začít se jimi řídit. Jsou to pravidla, která zohledňují vaši duši a srdce. Teprve dlouho poté, co choří vaše duše nedostatkem vaší pozornosti, onemocní i vaše tělo.

   Váš život vám stále znovu a znovu připravuje nové situace, jejichž zvládnutím se máte možnost vyvíjet. Psané slovo vám nedokáže zprostředkovat to, co Život sám. Naučte se reagovat na jeho výzvy, neboť skrze Život k vám promlouvá etika, kterou nazýváme Bohem.

   Problémem č. 1 v naší společnosti je krize. Není to krize ekonomická, ale je to krize morální, mravní, čili etická. Lidé zapomněli být lidmi se vším, co z tohoto vznosného označení pro člověka vyplývá. Je nejvyšším druhem tady na Zemi, což ho předurčuje k tomu, aby o ostatní druhy s láskou pečoval.

   Ve své pýše však člověk zapomněl na to, že není poslední článek ve vesmíru a chová se tak, jakoby mu tady vše patřilo. Svou arogancí a agresí zastírá nedostatek Lásky. Tam, kde chybí Láska, nastupuje strach, který zatím vládne celé zeměkouli. Je za ním nevyřešený strach z vlastní smrti a ze smrti blízkých.

   Spoustu utrpení byste si mohli ušetřit, kdybyste chtěli porozumět Životu, jehož vy jste součástí. Poznání pravdy o vás samých vás dovede ke šťastnému Životu. Musíte se však propracovat k samé podstatě Bytí, kde Život i smrt jsou dvě strany jedné mince.

   Tato Pravda vám ukáže, jak nedostatečný kontakt máte sami se sebou, myslím tím se všemi složkami svého bytostného Já. Nejvíce pozornosti věnujete tělu, což je dobré, ale nestačí to. Navažte kontakt se svým srdcem a nechte se jím vést. Skrze srdce k vám promlouvá vaše vyšší Já, které ví vždy naprosto přesně, co je pro vás dobré a pak od čeho se máte vzdálit.

   Navážete-li hlubší vztah sami k sobě, budete se stejnou láskou a pozorností přistupovat i k ostatním, neboť pochopíte, že mezi vámi a jimi není rozdílu. Prožijete na své kůži, že jste všichni součástí jednoho velkého celku, čili Boha, „Jednoty“.

   Spojíte-li všechny veličiny v jedno, jste u cíle vašeho pátrání. Dosahujete stavu bezpodmínečného a trvalého štěstí, které není závislé na vnějších okolnostech vašeho života.

   Minimálně 20 let se snažím o to, abyste objevili sami sebe. Na Nejvyšší Pravdu vám stále zprostředkovávám jen různé úhly pohledu. Při přednáškách vlastně opakuji stále totéž, jenom jinými slovy. Ne proto, abych vás nudila, ale proto, že opakování je Matka Moudrosti. Nedejte se tím opakováním rušit, přijímejte vše jako dar ode Mne, včetně mé knihy.

   Přednášky pro vás nepřipravuji hlavou, ale píši přímo z mého srdce. To je zatím ten hlavní rozdíl mezi mnou a vámi. Aby má slova, pro vás určená, měla ten správný dopad, musíte je nechat rozeznít ve vašem srdci. Pak jim teprve můžete porozumět.

   Kniha, která k vám skrze mne přichází, by vám neměla působit rozmrzelost ani námahu, pokud bude čtena s otevřeným srdcem. Mým cílem a posláním je vnést do vašeho života Radost.

Radost je mé poslání tady na Zemi.

Radost je můj dar pro vás.

 

                                                                       (Helena)