Nebe a peklo v nás

02.09.2014 00:00

Nebe a peklo jsou dvě složky každého z nás, které člověk v sobě spojí až v momentě osvícení. Z nebe jste všichni sestoupili na Zem, kde jste si vytvořili peklo díky vlastní nevědomosti. Je to pro zatím vaše volba, protože nic lepšího, než prožíváte, jste tady nepoznali. Nikdo se na vás proto nezlobí, ale zapomněli jste na to nejdůležitější, proč jste se sem vůbec zrodili. Tím důvodem je váš vlastní vývoj.

            Vaše nevědomost vám působí neustálá zranění, protože se neumíte dívat na ostatní jako na své zrcadlo a ctít v lidech vesmírné učitele čili boha. Vaše životy jsou ovládány strachem, který vám nedovoluje vstup do lásky.

            Kultura člověka i národa se pozná podle toho, jak dalece je člověk hledající. Hledat a nalézat hluboký smysl všeho utrpení, nemoci a smrti, je úsilí, které v závěru života nebo i dříve vás samo vysvobodí z pout vašeho ega.

            Nalézt odpovědi na tyto otázky, to je úplně společné téma pro všechny kulturní a soucítící lidi celého světa. Staňte se také těmi, kteří budou pátrat po hlubokém smyslu života. To je hluboký úkol pro všechny lidi světa, který dokáže propojit lidi všech kultur.

            Bůh je pro vás poznatelný jen skrze vaši duši čili srdce. Měli byste se celý život snažit, aby se stal vaší vědomou součástí.