Moudrosti pro každý den

01.10.2013 21:56

Moudrosti pro každý den

 •     Musíte se naučit vnímat svět srdcem, abyste tady byli něco platní.
   
 •     Uvědomte si, že mlčet je někdy stejně špatné, jako lhát.
   
 •     Každou chybu, které jste se dopustili, můžete s pomocí Boží napravit tak, že si odpustíte.
   
 •     Osvícený člověk nutí lidi růst, což není pro ně vždy příjemné.
   
 •     Nikdo vám nemůže vzít to, co si sami nenecháte vzít.
   
 •     Umění i práce je vždy jenom útěk před strachem z holého Bytí.    
   
 •     Musíte se konečně rozhodnout, zda budovat nebo bořit.
   
 •     Dar slova je darem od Boha.
   
 •     Když přehlížíte Pravdu, přehlídli jste i Boha, neboť On je Pravda.
   
 •     Pravda vás vždy dohoní, i když se k ní obracíte zády.
   
 •     Nejzajímavější na každé cestě je to, že člověk musí spoustu projít, aby skončil tam, kde vlastně začal.
   
 •     Přání duše - prosba, aby vám už bylo dovoleno plnit vesmírný úkol skrze vaše Vyšší Já.
   
 •     Modlitba a prosba k Bohu - Vaše prosby a modlitby nechť jsou založeny na hlubší motivaci, zejména když se týkají hmotných věcí. Co konkrétně vůbec čekáte, že danou věcí získáte? Pomůže Vám tato věc do vyšší stavu vědomí? K vašemu růstu?
   
 •     Příjetí vyššího záměru znamená odhalit esenci Boha ve fyzické formě.
   
 •     Lidé pořád pospíchají a díky tomuto spěchu nakonec vše zmeškají.
   
 •     Lidé jsou strůjci osudu - svého i těch druhých.
   
 •     Ať každý má, co si zaslouží!
   
 •     Odevzdali jste svou vlastní vůli, čímž jste se stali sami sobě nepřáteli.
   
 •     Pokud neřeknete jasné NE, říkáte ANO.
   
 •     Až budete chtít naslouchat hlasu svého anděla, ostatní hlasy přestanou nad vámi mít svou moc.
   
 •     Být laskavý vůči lidem je určitě daleko cennější než být oddán Bohu na nebesích.
   
 •      Když je někdo jediný, kdo pomoci může, tak prostě pomoci musí.