Tisíc podob LÁSKY

17.02.2014 22:33

Stále více si poslední dobou všímávám, že některé ženy a dívky při začínajícím vztahu stále řeší svého partnera místo toho, aby řešily samy sebe. Upnou se na to nově vznikající, čemu začnou říkat vztah, čímž to už v zárodku zadusí svou přehnanou pozorností.

Většinou v této fázi o žádný vztah ani nejde. Dotyčná se stává pouze závislá na energii člověka, se kterým tráví více času než s ostatními. Může tomu říkat i láska nebo zamilovanost, ale je to pouhá závislost.

Ona se pak upíná na to, zda dotyčný zavolá, ozve se, nebo napíše SMS, čímž stále více ztrácí sama sebe. Neumí žít život sama za sebe a být šťastna, neumí být sama se sebou, protože její život není postaven na pevných základech.

V tomto případě je nutná pravdivost. Podívejte se do svého nitra a ptejte se, co je tam obsaženo. Většinou máte jen požadavky na to, jak by měl váš partner vypadat, aby vám s ním bylo dobře. Napadlo vás však někdy, zda vy jemu máte už co nabídnout, aby jemu bylo dobře s vámi?

Jakmile se upnete na vztah, přestáváte vnímat život a nemůžete žít v přítomnosti. Plánujete si budoucnost, čímž zcela pohřbíváte přítomnost. Musíte se naučit vychutnávat si každý přítomný okamžik s partnerem i bez něj, zcela rovnocenně.

Vy zatím nemáte schopnost se rozpomenout na úkol, který jste si dali před vstupem na Zem, který se pochopitelně týká i vašich vztahů. Často slyším, že má někdo smůlu na partnery. Většinou se ale jedná o neustálé opakování téhož vzorce, kdy dotyčná nezná sama svoji cenu a podbízí se mužům ještě dříve, než je o svůj drahocenný poklad požádána.

Toto jednání vyplývá z nízkého sebevědomí dotyčné a většinou domnělý vztah dopadá úplně jinak, než si ona představuje. Každé partnerství je příležitostí k duchovnímu růstu.  Vždy se máte něčemu novému naučit, dořešit na sobě něco z minulosti, byť to bylo odpuštění. Když chcete vlastnit místo milovat, musí vám být dotyčný odstraněn z cesty, abyste tento vzorec pochopili.

Až vstoupíte do lásky, budete lásku především dávat i sami sobě a pak už nebudete na svých partnerech vůbec závislí. I když se pak vaše cesty rozejdou, nebude to bolet, protože vy víte, že je to v souladu s vesmírným řádem.  Budete schopni přát z celého srdce vašemu bývalému partnerovi to nejlepší, byť by to bylo s jinou partnerkou.

Na každého z vás čeká jinak krásný a radostný život. Jen mu musíte přestat diktovat své požadavky a dovolit Životu, aby vás mohl začít obdarovávat tak, jak jenom vám to právem náleží.

Většinou si k sobě skrze partnera přitáhnete to, co máte objevit sami u sebe. Pokud vidíte partnera jako úžasného člověka, máte objevit to, jak vy jste úžasní, ovšem je to v daleko větší hloubce, než jste zatím svým vědomím schopni dohlédnout. Pokud vidíte vše krásné jen na partnerovi, utíkáte stále jen k němu, byť v myšlenkách, místo toho, abyste pracovali sami na sobě.

Toužíte po ideálním partnerovi, hledáte dokonalost, která tady neexistuje. Skáčete ze vztahu do vztahu a neustále hledáte náplast na vztahy předchozí a nechápete, že změna musí nastat ve vás. Dokud nepochopíte, budete stále tytéž problémy řešit, byť neustále s novými partnery.

Velkou pomocí pro vás bude, když i ve vztahu budete více řešit sebe než partnera. On přichází jen jako vaše zrcadlo. Máte se naučit naslouchat a plně důvěřovat svému nitru, čili vaší duši, která se projevuje skrze pocity. Řešte vždy jen sebe a svůj život. Otevřte se problémům, které k vám přicházejí společně se vztahem. Neutíkejte před problémem k někomu dalšímu, tam se váš problém bude znovu opakovat. Je třeba se naučit chodit do všech konfliktů, ale s otevřeným srdcem. Nedovolte rozumu, aby v těch vypjatých situacích přebíral vládu nad srdcem.

Často také od matek slýchám, že jejich děti potřebují úplnou rodinu, takže ony setrvávají v nefunkčních vztazích jen kvůli dětem. Jak si ale mohou být jisti tím, že nefunkční rodina je to, co jejich dítě nutně do života potřebuje?

Je jen na vás, zda jste ochotné v lásce opustit vše již nepotřebné a otevřít se tak novému, co samo chce do vašeho života vstoupit. Vaše děti vychováváte především vaším vzorem. Co si může dítě odnést do života, když slyší neustálé hádky, nebo je mu samotnému zima z toho, jak slovní ledová sprcha padá střídavě na vás nebo na vašeho partnera. Toto určitě není láskyplné prostředí, na kterém by pak dítě mohlo postavit celý svůj život. Vaše srdce vám napoví, kdy je nutné ještě zůstat a kdy už je možné odejít.

Až vy začnete mít odvahu naplno žít svůj život dle přání své duše a nikoli rozumu, čili ega, zcela určitě vám vesmír zašle někoho, s kým byste mohli svůj život sdílet, abyste se ve světě kolektivního stáda lidí necítili tak opuštěni a sami.

Se spřízněnou duší vytváříte také vztah. Ten už je založen na hlubším porozumění, bezmezné důvěře, nádherném sdílení. Není v něm místo pro ego a jeho chtění či vlastnění ničeho a nikoho.

Tyto duše kráčejí životem vedle sebe a posouvají se dál, ovšem každá po vlastní ose. Dotyčný si prožívá plnou svobodu, kterou samozřejmě je schopen věnovat i svému souputníkovi.

Každý má někde svou spřízněnou duši. Ne každý má to štěstí, že ji během pobytu na Zemi potká, či že se oba zrodí ve stejném pozemském čase. Omyl lidský však vyvěrá z toho, že si lidé myslí, že se vždy musí jednat o životního partnera. Uzavřeni v této myšlence pak nejsou schopni vidět spřízněnou duši třeba ve svém dítěti, které se matce narodilo jen proto, aby jí tady pomohlo přežít a tento svět pochopit.

Co třeba přátelství? Pokud je základem souznění duší, nebudete si ho určitě kazit sexem, kdyby se vyskytlo u opačného pohlaví. Vaše duše sex nepotřebují. Ty dovedou svou přízeň vyjadřovat úplně jinými prostředky…

Našli jste člověka, kterému plně důvěřujete a dovolíte mu, aby vám pomohl najít vaši vlastní cestu? Pak i on může být vaší spřízněnou duší, se kterou můžete vždy sdílet, ať je to cokoliv.

Pokud rodič najde spřízněnou duši ve svém dítěti, zcela určitě stejné pocity bude vzbuzovat i ve svém dítěti. I tady to budou dvě duše, které se vzájemně obohacují, dopřávajíc si však plnou SVOBODU ve všem rozhodování. Jejich vztah je však navíc obohacen notnou dávkou bezpodmínečné LÁSKY a té nejvyšší MOUDROSTI.