Láska k Moudrosti

Láska k Moudrosti

Den křtu knihy 28. listopad vyhlášen svátkem Lásky a Moudrosti

 

„Nejdůležitější ze všeho – přijmout na sebe zodpovědnost za svou nemoc a změnit vztah k ní. Uvědomit si, že vás nemocí nikdo netrestá, takže za vznik onemocnění nikdo nenese vinu, ani vy jste se ničím neprovinili. Nemoc je odrazem vašich myšlenek a chování, tzn. že vaše reakce na události jsou pomýlené a pro vás samotné škodlivé. Nemoc je rozhovor Boha, Vesmírné Inteligence s vámi.“

„Žádná situace není beznadějná. Na té nejtěžší situaci má člověk šanci pochopit ten nejhlubší smysl života a v tom je právě naděje, že zúročí svůj život alespoň v těch posledních momentech. Vše tady má svůj hluboký smysl. Smrt ten úplně nejhlubší.“

„Naše planeta se nachází ve stádiu přechodu, kdy budou stále více odhalovány kolektivní lži. Protože člověk se stále více bude přibližovat svému božství, přestane soudit a začne konečně odpouštět. Stále větší počet lidí si bude uvědomovat, jak je to doopravdy s lidskou svobodou. Uvidí, že celé lidstvo, až na několik málo jedinců, kteří už se vymanili ze jha kolektivního vědomí, jsou jenom loutky v rukách těch, kteří tahají za jejich šňůrky, dělají to ovšem tak šikovně, že prokouknout jejich hru je velice obtížné. Bude pro vás velmi šokující vidět, že k aspektům naší kultury bezprostředně patří manipulace, omezování, leckdy i přímá lež, která je vám vnucena jako pravda.“

“Největší lež, která vás uvěznila ve vašich tělech, protože jste jí uvěřili, je to, že si myslíte, že jste jenom lidskou bytostí z masa, krve a kostí a že jedinou realitou je realita, ve které žijete, že tudíž neexistují žádné jiné světy za vaší pozemskou zkušeností.”

Citace z knihy Láska k Moudrosti

Láska k Moudrosti, cca 380 stran, ilustrace Božena Spáčilová, tvrdé desky

 

Kniha je k objednání e-mailem na těchto stránkách a také v knihkupectví Hledající  - www.hledajici.cz .  a v internetovém knihkupectví ABZ www .abz.cz. Nově je kniha k dostání v knihkupectví Štěstíčko v Plzni  www.stesticko .cz.